Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SÖZLEŞME

MADDE 1: TARAFLAR

1.1.SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : POL GİYİM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi : Merkez Mah. Ayazma Cad. Papiris Plaza 37 134 Kağıthane / İstanbul
Telefon : 0 (212) 500 40 01
Faks :
Eposta : [email protected]

1.2. MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Adı :
Soyadı / Ünvanı :
Teslimat Adresi :
Telefon :
Eposta :

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARİHİ

2.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan MÜŞTERİ'nin, SATICI tarafından işletilmekte olan www.pol.com.tr (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

2.2. MÜŞTERİ, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder www.pol.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve düzenlenecek fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

2.3. İşbu sözleşme MÜŞTERİ'nin web sitesi üzerinde siparişinin tamamlandığı tarihde taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası MÜŞTERİ'ye e-posta adresine gönderilmiştir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

3.1. MÜŞTERİ tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri www.pol.com.tr Adresindeki web sitesinde belirtilmektedir. Web sitesinde belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır.

MADDE 4 - ÜRÜNLERİN TESLİMATI

4.1. ÜRÜN, MÜŞTERİ'nin internet sitesi üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir.

4.2. ÜRÜN, MÜŞTERİ'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, zarar ve hasardan SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3. MÜŞTERİ, ÜRÜN'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ

5.1. MÜŞTERİ, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve MÜŞTERİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. Bununla birlikte SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. MÜŞTERİ'nin satış bedelini ödemede temerrüde düşmesi durumunda alıcının Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda tüketici olarak sayılan kişilerden olması halinde yasal temerrüt faizinin %100 fazlası, alıcının mesleki ve/veya ticari gaye ile hareket etmesi halinde ise aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

6.1. MÜŞTERİ, internet sitesinde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.
6.2. MÜŞTERİ; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan MÜŞTERİ ile mutabık kalarak MÜŞTERİ'ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrenmeden itibaren üç gün içinde ya da sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir. Veya MÜŞTERİ ile anlaşarak eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin sistem üzerinden imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin MÜŞTERİ'nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde MÜŞTERİ tarafından tüm giderleri MÜŞTERİ'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Özellikle bedeli ödenmeyen ürünün kullanılmış olması ya da cayma hakkının kullanılamayacağı bir ürünün mevcut olması halinde SATICI ürün bedelini faizi ile birlikte ödenmesini isteyebilir.

6.8. ÜRÜN'ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak MÜŞTERİ'yi bilgilendirir. Bu durumda MÜŞTERİ siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde MÜŞTERİ'ye iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de MÜŞTERİ kredi kartına iade sureti ile yapılır.

MADDE 7 - CAYMA HAKKI
7.1. SATICI, MÜŞTERİ'nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI'ya veya ürün sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder. Ancak,ürünün ambalajının bozulmamış ,ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması ve ürün etiketinin ürün üzerinde olması şartına bağlıdır.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya MÜŞTERİ'ye teslim edilen ÜRÜN'ün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ÜRÜN bedeli MÜŞTERİ'ye iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de MÜŞTERİ kredi kartına iade sureti ile yapılır.

7.3. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

MADDE 8 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. MÜŞTERİ'nin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ÜRÜN söz konusu olduğunda MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz.
8.2. Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.
………………………( Kozmetik, iç giyim, kişisel bakım ürünleri vs. )

MADDE 9 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

9.1. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeler ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9.2. MÜŞTERİbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 9.3. İşbu sözleşme elektronik ortamda gerekli süreçler tamamlanarak ürün siparişiyle birlikte taraflar için bağlayıcı olacaktır. 

SATICI : MÜŞTERİ :

POL GİYİM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ